دانلود آهنگ جدیدclose
ارسال دومين شماره نشريه انجمن براي اساتيد رسانه و ارتباطات
ارسال پاسخ
تعداد بازدید 562
نویسنده پیام
zarei آفلاین

مدیر انجمن
ارسال‌ها : 444
عضویت: 5 /5 /1392
محل زندگی: تهران
تشکرها : 177
تشکر شده : 248
ارسال دومين شماره نشريه انجمن براي اساتيد رسانه و ارتباطات

دومين شماره نشريه انجمن علمي مديريت رسانه براي
بيش از صد نفر از اساتيد مديريت رسانه و ارتباطات ارسال شد
....

فهرست ايميل استادان ارتباطات
‏˜ آذری، غلام‌رضا ـ [email]azari_gh2002@yahoo.com[/email]
‏˜ آشنا، حسام‌الدين ـ [email]ashna@isu.ac.ir[/email]
‏˜ ابطحی‌، عطاء‌الله ـ [email]aoabtahi@gmail.com[/email]
‏˜ احمدپور، سارا ـ [email]sara_spring1997@yahoo.com[/email]
‏˜ اردستانی، حسن ـ [email]hasanardestani@yahoo.com[/email]
‏˜ اسدی‌، محمدحسن ـ [email]assadi.tari@gmail.com[/email]
‏˜ اسلامی، پرستو ـ [email]s_l_a_m_i@yahoo.com[/email]
‏˜ اسلامی‌فرد، غلام‌حسين ـ [email]heslamifard@yahoo.com[/email]
‏˜ افخمی، حسين‌علی ـ [email]hafkhami48@hotmail.com[/email]
‏˜ امیرمظاهری، امیرمسعود ـ [email]am_amirmazaheri@yahoo.com[/email]
‏˜ الستی، محمدعلی ـ [email]miiialasti@yahoo.com[/email]
‏˜ بديعی، نعيم ـ [email]badei@atv.ac.ir[/email]
‏˜ بروجردی‌علوی، مهدخت ـ [email]mbalavi136@yahoo.com[/email]
‏˜ بشیر، حسن ـ [email]drhbashir@gmail.com[/email]
‏˜ بهار، مهری ـ [email]mbahar@ut.ac.ir[/email]
‏˜ بهرام‌پور، شعبان‌علی ـ [email]bahrampoor@yahoo.com[/email]
‏˜ بهرامی‌كميل، نظام ـ [email]Farshidnbahrami@yahoo.com[/email]
‏˜ بيابانگرد، اسماعيل ـ [email]ebiabangard@yahoo.com[/email]
‏˜ بيگدلی، سايه ـ [email]sayebigdeli@yahoo.com[/email]
‏˜ پاینده، حسین ـ [email]h.payandeh@yahoo.com[/email]
‏˜ تربتی، سروناز ـ [email]sarvenaze@yahoo.com[/email]
‏˜ ترزمی‌نژاد، وحيده ـ [email]v_tarzaminejad@yahoo.com[/email]
‏˜ توكلی، احمد ـ [email]tavakoli1336@yahoo.com[/email]
‏˜ جوادی‌يگانه، محمد‌رضا ـ [email]myeganeh@ut.ac.ir[/email]
‏˜ حسينی، سيدحسن ـ [email]hosnyd@hotmail.com[/email]
‏˜ حسينی، نگين ـ [email]neginh@gmail.com[/email]
‏˜ حسینی‌پاکدهی، علی‌رضا ـ [email]hosseini2010@yahoo.com[/email]
‏˜ خانیکی، هادی ـ [email]hadi.khaniki@gmail.com[/email]
‏˜ خجسته، حسن ـ [email]khojasteh_Hassan@yahoo.com[/email]
‏˜ خرازی‌آذر، رها ـ [email]cyber.diplomacy@gmail.com[/email]
‏˜ خلجی، سهيلا ـ [email]nir_bekey@yahoo.com[/email]
‏˜ خواجه‌نوری، نسرين ـ [email]nkhadgehnoori@yahoo.com[/email]
‏˜ خوارزمی، شهیندخت ـ [email]Kharazmshah@gmail.com[/email]
‏˜ دادگران، سيدمحمد ـ [email]mohamad_dadgaran@yahoo.com[/email]
‏˜ درزیان رستمی، حسن ـ [email]rostamiuk@yahoo.co.uk[/email]
‏˜ دوران، بهزاد ـ [email]Dowran@irandoc.ac.ir[/email]
‏˜ دهقان، علی‌رضا ـ [email]adehghan@ut.ac.ir[/email]
‏˜ دهقان‌شاد، حوریه ـ [email]hourishad@gmail.com[/email]
‏˜ ديندار فركوش، فيروز ـ [email]fi12_dindar@yahoo.com[/email]
‏˜ راود‌راد، اعظم ـ [email]ravadrad@ut.ac.ir[/email]
‏˜ رحمتی، علی‌اصغر ـ [email]rahmati.ali@gmail.com[/email]
‏˜ رستگار، ايرج ـ [email]iraJ@Tavana.net[/email]
‏˜ رسولی، محمدرضا ـ [email]rasouli57@yahoo.com[/email]
‏˜ رضوی‌دينانی، ابتسام ـ [email]razavidinani@yahoo.com[/email]
‏˜ رضوی‌زاده، سيد‌نورالدين ـ [email]snrazavizadeh@yahoo.com[/email]
‏˜ روشندل‌اربطانی، طاهر ـ [email]arbatani@ut.ac.ir[/email]
‏˜ زارعيان، داوود ـ [email]dr.zareian@zareian.com[/email]
‏˜ ساعی، منصور ـ [email]m_saei2001@yahoo.com[/email]
‏˜ سعیدی، رحمان ـ [email]rsaeedi-77ap@yahoo.com[/email][email]rsaeedi-77ap@yahoo.com[/email]
‏˜ سلطانی‌فر، محمد ـ [email]msoltanifar@yahoo.com[/email]
‏˜ شاه‌محمدی، عبدالرضا ـ [email]abresh0@yahoo.com[/email]
‏˜ شکرخواه، یونس ـ [email]younes@gmail.com[/email]
‏˜ صادقی، نادر ـ [email]nadersadeghiln@yahoo.com[/email]
‏˜ صادقی‌فسايی، سهيلا ـ [email]S_Sadeghi@yahoo.com[/email]
‏˜ ضابط، شادی ـ [email]zabetshadi@yahoo.fr[/email]
‏˜ ضيايی‌پرور، حميد ـ [email]hziaee@gmail.com[/email]
‏˜ عبداللهيان، حميد ـ [email]hamidabdn@yahoo.com[/email]
‏˜ عباسی، حجت‌الله ـ [email]ahmadyahyaee@yahoo.com[/email]
‏˜ عابدينی، حسن ـ [email]-abedini2000@yahoo.com[/email]
‏˜ عاملی، سعيد‌رضا ـ [email]ssameli@ut.ac.ir[/email]
‏˜ عباس‌زاده، هوشنگ ـ [email]hoshangabbaszadeh@gmail.com[/email]
‏˜ علوی، پرویز ـ [email]parviz_alavi@yahoo.com[/email]
‏˜ فرقانی، محمدمهدی ـ [email]mmforghani@yahoo.com[/email]
‏˜ فروغيان، فلورا ـ [email]flora_ak2000@yahoo.com[/email]
‏˜ فرهنگی، علی‌اكبر ـ [email]draafarhangi@yahoo.com[/email]
‏˜ فهميزی، سيدمحمد‌رضا ـ [email]m_fahmizy@yahoo.com[/email]
‏˜ كاظمی، عباس ـ [email]akazemi@ut.ac.ir[/email]
‏˜ كردی، ناهيد ـ [email]nahidkordi1340@yahoo.com[/email]
‏˜ كمالی‌پور، يحيی ـ [email]kamaliyr@calumet.purdue.edu[/email]
‏˜ كوثری، مسعود ـ [email]mkousari@ut.ac.ir[/email]
‏˜ كيا، علی‌اصغر ـ [email]aliasgharkia@yahoo.com[/email]
‏˜ گرانمايه‌پور، علی ـ [email]ali_phd1970@yahoo.com[/email]
‏˜ گرجی، پريسا ـ [email]p_gorji@yahoo.com[/email]
‏˜ گيويان، عبدالله ـ [email]aguivian@yahoo.com[/email]
‏˜ مجدنيا، مجيد ـ [email]m.majdnia@gmail.com[/email]
‏˜ محسنيان‌راد، مهدی ـ [email]mohsenianrad@yahoo.com[/email]
‏˜ محكی، علی‌اصغر ـ [email]amahaki@gmail.com[/email]
‏˜ محمدی‌فر، محمد‌رضا ـ [email]mmfar@hotmail.com[/email]
‏˜ مسعودی، اميدعلی ـ [email]oamasoodi@yahoo.com[/email]
‏‏˜ منتظر‌قائم، مهدی ـ [email]mehdighaem@yahoo.com[/email]
‏˜ موسوی، سيد‌علی ـ [email]samoosavi@hotmail.com[/email]
‏˜ مولانا، حميد ـ [email]mowlana@american.edu[/email]
‏˜ ميرفخرايی، تژا ـ [email]tejalyd2000@yahoo.com[/email]
‏˜ مهدی‌زاده، سیدمحمد ـ [email]mahdizadeh45@yahoo.com[/email]
‏˜ ناظمی، مازیار ـ [email]nazemi.maziar@gmail.com[/email]
‏˜ نصراللهی، اکبر ـ [email]kasmani3@yahoo.com[/email]
‏˜ نصرتی، ويدا ـ [email]v_no_12@yahoo.com[/email]
‏˜ نعمتی‌اناركی، داود ـ [email]nemati30@yahoo.com[/email]
‏˜ نقيب‌السادات، سيدرضا ـ [email]naghibulsadat@yahoo.com[/email]
‏˜ نمک‌دوست‌تهرانی، حسن ـ [email]hdoost@yahoo.com[/email]
‏˜ نيرومند، ليلا ـ [email]lila_niroomand@yahoo.com[/email]
‏˜ وردی‌نژاد، فريدون ـ [email]verdinejad@verdinejad.com[/email]
‏˜ هاشمی، سيدضياء ـ [email]zhashemi@ut.ac.ir[/email]
‏˜ هاشمی، شهناز ـ [email]shahnaz_hashemi@yahoo.com[/email]
‏˜ يحيايی‌ايله‌ای، احمد ـ [email]ahmadyahyaee@yahoo.com[/email]m

.....

امضای کاربر : سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي
تو خود آفتاب خود باش و طلسم كار بشكن
دوشنبه 26 اسفند 1392 - 00:47
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از zarei به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: tajerian &
ganji آفلاینارسال‌ها : 213
عضویت: 5 /5 /1392
محل زندگی: تهران
شناسه یاهو: j.ganji@yahoo.com
تشکرها : 12
تشکر شده : 111
دریافت مقاله برای شماره سوم نشریه


دریافت مقاله برای شماره سوم نشریه آغاز شد :

از تمام اعضای انجمن و هم رشته ای های گرامی دعوت می شود تا مقاله و مطالب خود را برای انتشار در شماره سوم نشریه مدیریت رسانه انجمن ارسال نمایند ...


نشانی ایمیل جهت ارسال مقالات :

j.ganji @ yahoo.com & alirezatajerian@yahoo.com


دوشنبه 26 اسفند 1392 - 10:37
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از ganji به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: tajerian /
karamolahi آفلاینارسال‌ها : 20
عضویت: 19 /7 /1392
محل زندگی: خرم آباد
سن: 35
شناسه یاهو: sfand421@yahoo.com
تشکرها : 1
تشکر شده : 6
ارسال دومين شماره نشريه انجمن براي اساتيد رسانه و ارتباطات
با سلام خدمت سرکار خانم گنجی دبیرمحترم انجمن، جناب آقای تاجریان و سایر عزیزان.
توجه دوستان محترمی که قصد ارسال مطلب جهت درج در نشریه را دارند به نکات ذیل جلب می‌کنم.
1- هر کدام از دوستان که سابقه ویراستاری در نشریات، انتشارات و ... دارند لطفاً اعلام آمادگی کنند تا عزیزان مطالب رو قبل از صفحه آرایی جهت اصلاح به ویراستار تحویل بدن.
2- عزیزانی که قصد ارسال مقاله دارند نهایت دقت رو در تایپ مطالبشون به خرج بدن تا غلطهای املایی و انشایی به حداقل برسه
3- دقت کنید کلیه علائم و نشانه‌ها مثل ( . : ؛ ، و ...) با کلمه قبلی هیچ فاصله ای نداشته و با کلمه بعدی یک فاصله دارند.
4- برای کلمات مرکب و دو قسمتی مثل (می شود، می گردد، رسانه ها و ...) حتماً از نیم فاصله استفاده کنید. در نرم افزار word می‌تونید با استفاده از ترکیب کلیدهای ( - + ctrl ) و یا ( 2+shift+ctrl ) نیم فاصله بزنید مانند این مثال ( درست= می‌شود - نادرست= می شود)
5- برای درج انواع تنوین از ترکیب کلید shift و حروف Q و W و E استفاده کنید.
6- مطالبتون رو حتماً در مقاطع مناسب با استفاده از کلید اینتر به پاراگرافهای مجزا تقسیم کنید. تا متن حجیم و خسته کننده به نظر نیاد.
با تشکر از همگی

سه شنبه 27 اسفند 1392 - 13:01
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از karamolahi به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: zarei / tajerian /
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :